Идеята да построим Еко Централен Сайт за всички Еко Организации в България е наша мечта. 
Както Zamunda е HUB за всички филми в България – така искаме нашият Еко HUB сайт да е средище за всички настоящи и действащи НПО и Бизнес организации. 

Искаме Еко HUB да има следните вътрешни системи: 

1) Хъба да има Календар, където всички организации да могат да публикуват своите събития и да могат да ги съгласуват помежду си. 
2) Хъба да има Вътрешен чат, където всички да могат да чатят и приказват директно едни с други
3) Хъба да има Блог – където всички желаещи партньори могат да пишат статии за своите идеи и начинания и така да намират ресурси за техното изпълнение. 
4) Хъба да има Подкаст, който да осигури чуваемост на иформацията до много повече хора – осигурили сме Рада от Радини Вълнения да изпълни тази роля. 
5) Хъба да има Пряка връзка с формата за набиране на доброволци от TimeHeroes. Можем да изградим онлайн моста между двата сайта така че когато се създаде събитие в Календара – това директно да се отразява в сайта на TimeHeroes – както и когато хора се запишат на сайта на TimeHeroes – това са се отразява в Календара. 
6) Хъба да има Youtube канал с архив от обучителни видеа на темите жизнено важни за НПО-тата. “Как да намираме доброволци”, “Как да получаваме финансиране”, “Как да изграждаме партньорства”, “Как да пишем евро проекти”, “Как да си намираме дългосрочни чужденци доброволци по програмите за обмен”   
7) Хъба да има Профили в всички социални мрежи: Facebook, Instagram. Google, Twitter, TikTok – така че всяко едно събитие публикувано в Календара – да се разпространява и популяризира по тези канали 
8) Хъба да има Азбучник – списък на всички присъстващи в България Еко организации, с всички техни контакти
9) Хъба да организира веднъж в годината Конференция – където да се планират съвместно годишните планове на НПО-членките на Хъба. Първата да е на 6ти ян. 2023г   
 
Не сме сигурни дали всички системи ще са необходими. Ще направим проучване сред Еко организациите с Анкета и тогава ще почнем да ги изграждаме. 

Ето списък на Еко организациите в България в момента, които искаме да поканим да ползват този Еco HUB
(списъкът не е пълен – успяхме само тези да намерим досега)

1 За земята
2 Грийнпийс
 Save Strandzha
4 WWF
5 Rewilding Europe
6 Зелени Балкани
7 Сдружение Балкани
8 Дивите животни
9 Геа Чалониа
10 Климатека
11 Less plastic Bulgaria (Никола)
12 Симона Zero waste sofia
13 Green Revolucia
14 Station Zero My eco switch
15 Resume
16 DiFold
17 Urban Embassy
18 Цвете в епруветка
19 Airlief
20 Екологика
21 Plasticfree Life Зори
22 Zera
23 Surfirider Bulgaria
24 Wind2win
25 Balcanic
26 Черноморски Улов
27 Проекта в Община Белослав
28 Варненката – https://recycleartacademy.bg
29 Българските Скаути
30 Четири лапи
31 Гората.бг
32 БДЗП – Българско дружество за защита на птиците
33 Бъни Рескю България
34 Карбиолис (Carbiolice)
35 SEEEN
36 GAIA
37 Climate Action Network Europe
38 проект „RegENERate“
39 (подкаст) Радини Вълнения
40 Ценна Пластмаса София
41 Асоциация на парковете в България
42 Свети Иван Рилски
43 Енергия 21
44 Асоциация на еколозите от общините в България
45 Blue Link – Мрежа за гражданско действие
46 ЕПА- 6 странна фондация
47 Асоциация Втори Шанс – България
48 Екотворци
49 ЕкоХъбБГ
50 Фондация “Дивите Животни”
51 Сдружение “Конна терапия”
52 Пластмаса за благотворителност – Лом
53 Градско градинарство – София
54 Фондация “Наука за природата”
55 Фабрика за идеи
56 Живот без следа
57 Туристическо дружество “Насам-натам”
58 Сдружение “Тринога”
59 Uneco Eco Club
60 Сдружение “Зелен”
61 Туристическо дружество “Боерица”
62 Фондация “ЕкоОбщност”
63 Био Град София
64 ЕдноДърво
65 All Good Team
66 Коалиция “За да остане природа”
67 Софийско гражданско сдружение ‘Щастливеца’
– проект Място за бъдеще
68 Българската фондация “Биоразнообразие” (БФБ)
69 Фондация Ботаника Лайф
70 Коалиция за Климата България

Искаме да вземем готовата система на Timeheroes.org/bg (които са най-успешни в публикуването на дейности за Доброволци и да я интегрираме в нашият HUB.