1. Търсим човек, който да поства от наше име във фейсбук и инстаграм.
  2. Търсим човек, с когото да работим с 3Д принтера ни. (Да чертае 3-измерните модели и проекти)
  3. Търсим човек за провеждане на термални екстерименти с пластмасата ни.
  4. Търсим нови Събирачи на материал, които да ни го носят.