Има 4 пътища да се отървеш от Боклука си 

1) Да го хвърлиш на улицата или в гората. 

(… и да си понесеш последствията …)

2) Да го хвърлиш в кофата за общ отпадък. 

… и да го пратиш към Бунището

3) Да го изхвърлиш в кошовете за рециклиране 

и да го върнеш в Икономиката

4) Да го рециклираш самостоятелно

… или с наша помощ 🙂 …