На тази Гугъл карта ние ДРП (Доброволци за Рециклиране на Пластмаса) ще сложим всички, които намерим организации за Рециклиране на територията на цяла България. 

Идеята е всеки гражданин и организация лесно и бързо да намират най-близкият Рециклатор. 

Молим, всички които имат релевантна информация, която ще надгради картата ни, да попълнят НАШАТА Гугъл АНКЕТА.

Заедно с адресът на Рециклатора ще упоменем работното време, телефонът, сайта и дали приема материал от граждани или от други фирми.  

Възможно е да сме допускали грешки и неточности при попълването. Молим да ни помогнете, да корегираме информацията, като ни пишете на dobraplastic@gmail.com

На тази карта ще можете да намерите къде се рециклира:
  • Пластмаса
  • Хартия
  • Стъкло
  • Кенчета
  • Коли
  • Метали
  • Гуми и Каучук
  • Батерии и Акумулатори

Както и да видите къде се:
  • Приемат Текстил и дрехи
  • Депониране на отпадъци

Всяка фирма или организаци (и малки и големи), извършваща рециклиране може да ни предостави своите данни и ние ще ги качим в картата ни. 

За тази цел е достатъчно да попълните нашата Гугъл Анкета

За качването на данните не искаме заплащане. 

Има няколко начина да ПОЛЗВАТЕ тази карта. 
1) Да я споделяте като линк, ето с това: https://www.google.com/maps/dobraplastic

2) Да вградите картата на своя сайт, чрез вписване на този линк-код. (Той е динамичен и всички нови Рециклатори, които успеем да качим, автоматично ще са видими при вас.) 
<iframe src=”https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Ii9wbcMOHDQh5_Q2E3TWk93ZgEIux9M&ehbc=2E312F” width=”640″ height=”480″></iframe>

Целенасочено се опитваме да популяризираме всички фирми и организации, които рециклират и извършват по този начин услуга за обществото и природата ни. 

Възможно е да сме допускали грешки и неточности при попълването. Молим да ни помогнете, да корегираме информацията, като ни пишете на dobraplastic@gmail.com